Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
PDF Drukuj Email

W dniu 17 lutego 2016 odby? si? turniej w koszykwce ch?opcw szk? ponadgimnazjalnych. Dru?yna I LO zaj??a w nich trzecie miejsce. W sk?ad dru?yny wchodzili: Cezary Gumowski III BA, Micha? Kuczy?ski III SG, Jakub Sitarski III HP, Krzysztof Achci?ski III BA, Andrzej Dr?d? III BMB, Patryk Elak I MIB, Kamil Koryci?ski I MIB, Pawe? Lipi?ski I MIB, Maciej Maciejewski I MG, Micha? Stryjewski I MIB, Kacper Wierzbicki I MG. Reprezentacja dziewcz?t powtrzy?a wynik z poprzedniego roku i wygra?a w dniu 22 lutego 2016 zawody zostaj?c Mistrzem Powiatu Szk? Ponadgimnazjalnych. Sk?ad zwyci?skiej dru?yny: Michalina Dudkiewicz III BMA, Aleksandra Hubisz III BMA, Nina Morawska III BMA, Monika Mysiakowska III BMA, Aleksandra Brykner II BMB, Anita Bugajewska I BMB, Natalia Goryszewska II BMB, Wiktoria Marcinkowska II BMA, Aleksandra Wilkosz II BMA, Natalia W?odarska I BMB.

Dru?yna dziewcz?t b?dzie reprezentowa? nasz powiat na zawodach rejonowych w M?awie 01 marca 2016r. Opiekunem obu zespo?w by? Piotr Marudzi?ski.


Gratulacje dla obydwu dru?yn!

 
MISTRZOSTWA ILO W PI?CE SIATKOWEJ DZIEWCZ?T 2015/2016 ZAKO?CZONE PDF Drukuj Email

W poniedzia?ek 22 lutego 2016 r. rozegrany zosta? ostatni pojedynek turnieju o Mistrzostwo Szko?y w pi?ce siatkowej dziewcz?t. O pierwsze miejsce zagra?y klasy III BA i II MG. Po emocjonuj?cym meczu zwyci?stwo 2:0 (25:17)(25:21) odnios?y maturzystki. Wcze?niej odby?o si? spotkanie pomi?dzy klasami I BMA i I MIA, ktre wy?oni?o zdobywczynie 3 miejsca. Tu lepsze okaza?y si? dziewcz?ta z klasy I BMA wygrywaj?c po wyrwnanym meczu 2:0 (25:23)(25:22). Organizatorem zawodw byli nauczyciele Wychowania fizycznego. Medale dla trzech czo?owych dru?yn zapewni? Samorz?d Uczniowski.
Kolejno?? ko?cowa o?miu najlepszych zespo?w:

 1. III BA
 2. II MG
 3. I BMA
 4. I MIA

5 - 8. III BMB; I BMB; III SG; I HP


Gratulacje dla zawodniczek!

 
PDF Drukuj Email

Cele konkursu:

 • Budzenie wra?liwo?ci artystycznej.
 • Rozwijanie umiej?tno?ci operowania s?owem.
 • Pog??bianie znajomo?ci literatury romantycznej.

Forma:
Przygotowanie i prezentacja inscenizacji fragmentw wybranego tekstu romantycznego (wybranych tekstw romantycznych).
Czas prezentacji: 10-15 minut
Eliminacje:
Prezentacja inscenizacji odb?dzie si? 24 lutego (?roda) 2016 roku na ma?ej sali gimnastycznej w godzinach: 10.00-13.00.
Nagrody:

 • Uznanie i presti?.
 • Niepytajka dla zwyci?zcw.
 
PDF Drukuj Email

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wra?liwo?ci artystycznej.
 • Budzenie kreatywno?ci i wyobra?ni.
 • Odkrywanie romantycznego pi?kna w otaczaj?cym ?wiecie.
 • Pog??bianie umiej?tno?ci interpretacji tekstu kultury.

Praca konkursowa:
Cykl fotografii autorskich ucznia (uczniw) b?d?cych dos?own? lub metaforyczn? opowie?ci? utrzyman? w romantycznym klimacie. Prace nale?y z?o?y? w bibliotece szkolnej do 24 lutego.
Uczestnicy:

W konkursie bior? udzia? wszystkie klasy pierwsze, ktre przygotowuj? co najmniej jedn? romantyczn? opowie??.
Nagrody:

 • Uznanie i presti?.
 • Niepytajka dla zwyci?zcw.
 
PDF Drukuj Email

Komitet Organizacyjny XIV zjazd wychowankw Gimnazjum I Liceum im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie zaprasza na zjazd kole?e?ski w dn. 24-26.06.2016 roku. Wi?cej...

 
PDF Drukuj Email

W dniach 25-29 kwietnia 2016 w niemieckim mie?cie Ernshofen odb?dzie si? Europejska Konferencja M?odzie?y Europe in Motion. Udzia? w niej mo?e wzi?? dwch/dwoje uczniw z naszej szko?y wraz z nauczycielem. Jest to niepowtarzalna szansa na spotkanie z m?odzie?? z innych krajw, nawi?zanie kontaktw, wymian? pogl?dw oraz integracj?. Konferencja oraz wszelkie zaj?cia prowadzone b?d? w j?zyku angielskim, znajomo?? j?zyka niemieckiego rwnie? mile widziana. Koszty zakwaterowania oraz wy?ywienia pokrywa organizator konferencji, uczestnicy finansuj? jedynie podr?. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone s? o kontakt z pani? Agnieszk? Janowsk? (nauczycielem j?zyka angielskiego).

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.