Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
Strona g?wna Osi?gni?cia
Osi?gni?cia w olimpiadach przedmiotowych PDF Drukuj Email

Osi?gni?cia w olimpiadach przedmiotowych

Rok szkolny 2014-2015

 • Maciej Piotr Bugajewski - Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej ucze? Pani Profesor Aliny Suwi?skiej
 • Monika Goszczycka -Finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
 • Jakub Trojanowski - Finalista XLI Oglnopolskiej Olimpiady Historycznej ucze? Pani Profesor Violetty Kami?skiej

Rok szkolny 2013-2014

 • Patrycja Kinga Sarnowska - Finalistka XL Olimpiady Geograficznej uczennica Pana Profesora Marka Kunkla
 • Micha? Ko?akowski - Finalista XL Oglnopolskiej Olimpiady Historycznej ucze? Pana Profesora Andrzeja Kami?skiego
 • Anna Olbry? - Finalistka XVIII Olimpiady wiedzy o ?ywieniu i ?ywno?ci uczennica Pani Profesor Aliny Suwi?skiej
 • Aneta Kierzkowska - Finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora ?ukasz G?siorowskiego
 • Monika Goszczycka - Finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
 • Micha? Glinka - zakwalifikowa? si? do cz??ci do?wiadczalnej II etapu LXIII Oglnopolskiej Olimpiady Fizycznejucze? Pana Profesora Janusza Witkowskiego

Rok szkolny 2012-2013

 • Jakub Szeluga - laureat XXIX Olimpiady Historycznej ucze? Pani Profesor Violetty Kami?skiej
 • Piotr Jarosz - finalista XX Olimpiady Informatycznej ucze? Pana Profesora Mariusza D?ugoszewskiego

Rok szkolny 2011-2012

 • Bartosz Czajkowski - laureat XXXVIII Olimpiady Historycznej ucze? Pani Profesor Violetty Kami?skiej
 • Mariusz Tyszkiewicz laureat XLI Olimpiady Biologicznej ucze? Pani Profesor Aliny Suwi?skiej
 • Marek Bardo?ski finalista XIX Olimpiady Informatycznej ucze? Pana Profesora Stanis?awa Szulca
 • Piotr Jarosz - finalista XIX Olimpiady Informatycznej ucze? Pana Profesora Mariusza D?ugoszewskiego

Rok szkolny 2010-2011

 • Mariusz Tyszkiewicz finalista XL Olimpiady Biologicznej ucze? Pani Profesor Aliny Suwi?skiej
 • Katarzyna Go?dziewska finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Violetty Kami?skiej
 • Agnieszka Milewska - finalistka XLI Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego

Rok szkolny 2009-2010

 • Konrad Kami?ski laureat XXXV Olimpiady Historycznej ucze? Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska finalistka XX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora ?ukasza G?siorowskiego
 • Monika Oczkowska - finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Grzegorz Sp?ocharski finalista XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ucze? Pani Profesor Anny Surmionek
 • Joanna ?elazi?ska finalistka XXXIV Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego

Rok szkolny 2008-2009

 • Katarzyna Feli?ska - finalistka Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pani Profesor Ireny Herman
 • Monika Oczkowska - finalistka Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pani Profesor Magdaleny Ko?akowskiej
 • Konrad Kami?ski laureat Olimpiady Historycznej ucze? Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jaros?awa Macieja Jastrz?bskiego

Rok szkolny 2007-2008

 • Jowita Rutkowska - finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jaros?awa Macieja Jastrz?bskiego
 • Magdalena Na??cz finalistka Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pani Profesor Marzanny Zmys?owskiej
 • Ada Ja?kowiec - finalistka Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pana Profesora Marka Rutkowskiego
 • Ma?gorzata Starzyk - finalistka Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Anna Barbucha finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwi?skiej

Rok szkolny 2006-2007

 • Joanna Skotnicka finalistka XVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jaros?awa Macieja Jastrz?bskiego
 • ?ukasz J?drychowski finalista XXXIII Olimpiady Geograficznej ucze? Pani Profesor Aliny Jaszczak

Rok szkolny 2005-2006

 • Tomasz Kosmowski - finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ucze? Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmys?owska finalistka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kami?skiej
 • Magdalena Zmys?owska finalistka XLVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i ?wiecie Wsp?czesnym uczennica Pani Profesor Anny Kami?skiej
 • Magdalena Za??ska laureatka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Mariusz Lewandowski finalista Olimpiady Artystycznej ucze? Pana Profesora Roberta Widackiego

Rok szkolny 2004-2005

 • Mariusz Domagalski finalista XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ucze? Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmys?owska finalistka XXXI Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kami?skiej
 • Piotr ?ywiecki finalista XXXI Olimpiady Historycznej ucze? Pani Profesor Anny Kami?skiej
 • Olga Ko?akowska finalistka XXXV Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.