Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
Strona g?wna Znani absolwenci
Znani absolwenci PDF Drukuj Email

ZNANI ABSOLWENCI

Profesor Jerzy Bralczyk polski j?zykoznawca, specjalista w zakresie j?zyka mediw, reklamy i polityki. Jerzy Bralczyk doktoryzowa? si? w 1973, habilitowa? w 1986, a tytu? profesorski uzyska? w 2000. Od 1999 wyk?ada w Szkole Wy?szej Psychologii Spo?ecznej w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji oraz popularyzator pi?kna j?zyka ojczystego.

Bibiana Mossakowska - profesor nauk medycznych. Jest cenion? w kraju specjalistk? w zakresie chirurgii dzieci?cej, neurochirurgii i chirurgii noworodka, Przez wiele lat zwi?zana z warszawskim Szpitalem Biela?skim. Autorka licznych publikacji naukowych oraz cz?onkini polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Honorowy Obywatel Ciechanowa.

Tomasz Na??cz profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje si? w zagadnieniach historii politycznej Polski XIX i XX wieku. Pose? na Sejm kilku kadencji, znany polityk, od 2010 doradca prezydenta Bronis?awa Komorowskiego do spraw historii i dziedzictwa narodowego. Jego zami?owania historyczne zaowocowa?y publikacjami oraz felietonami w oglnopolskich czasopismach.

Andrzej Rzepli?ski - profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych praw cz?owieka, sadownictwa i kryminologii. Doradca i ekspert wsp?pracuj?cy w r?norodnymi polskimi i zagranicznymi instytucjami m.in. S?dem Najwy?szym, Europejskim Trybuna?em Praw Cz?owieka, Instytutem Pami?ci Narodowej, ONZ i OBWE. Nale?y do Komitetu Helsi?skiego w Polsce, sekretarz Helsi?skiej Fundacji Praw Cz?owieka. Od 2010 roku prezes Trybuna?u Konstytucyjnego. Honorowy Obywatel Ciechanowa.

Aneta Kopacz scenarzystka i re?yserka przejmuj?cego filmu dokumentalnego Joanna nominowanego w 2015 roku do Oscara za najlepszy film dokumentalny.

Krzysztof Kosi?ski - absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Specjalizuj? si? w prawie pracy i ubezpiecze? spo?ecznych. W latach 2011 - 2014 rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego PSL. 30 listopada 2014 roku w drugiej turze wyborw prezydenckich zosta? wybrany na funkcj? Prezydenta Miasta Ciechanw.

Olimpijczyk Tomasz Majewski lekkoatleta specjalizuj?cy si? w pchni?ciu kul?. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich w 2004, 2008 i 2012 roku. W Pekinie i Londynie zdoby? z?oty medal. Jest czwartym Polakiem, ktry pos?a? kul? powy?ej 21 m. Zdobywa liczne medale na arenach sportowych w Polsce i zagranic?.

Aleksander Sopli?ski polityk, lekarz i samorz?dowiec. .Absolwent Akademii Medycznej w Gda?sku. Pracowa? jako ordynator oddzia?u po?o?niczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewdzkiego w Ciechanowie, ktry znalaz? si? w dwudziestce najlepszych oddzia?w szpitalnych tej specjalno?ci w Polsce w rankingu tygodnika "Wprost". Pose? na Sejm V i VI kadencji. W latach 2012 - 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kasia Struss polska modelka wsp?pracuj?ca z najlepszymi ?wiatowymi domami mody: Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Kenzo, Prada, Cloe. Jej zdj?cia pojawiaj? si? m.in. we w?oskich, francuskich, ameryka?skich, niemieckich wydaniach magazynu Vogue. Obecnie mieszka na Manhattanie w Nowym Jorku.

Waldemar Wardzi?ski - absolwent Politechniki Warszawskiej. Dzia?acz samorz?dowy, od 2002 po raz pierwszy obj?? urz?d prezydenta Ciechanowa. W wyborach samorz?dowych w 2006 ponownie zosta? wybrany na to stanowisko, reelekcj? uzyska? rwnie? w 2010 roku.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.