Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
Strona g?wna Osi?gni?cia Zawody sportowe Osi?gni?cia 2012/2013
Zawody Sportowe 2012/2013 PDF Drukuj Email

Osi?gni?cia sportowe w roku szkolnym 2012/2013

Lp.

Nazwa konkursu, olimpiady lub innego dzia?ania

2012/2013

Efekty, osi?gni?cia

Imi? i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego

1.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w pi?ce no?nej dziewcz?t

Maciejewska Justyna III SG, Wojta? Kinga II SG, Szyma?ska Karolina II SG, G?u?niewska Oliwia III HPB, Kr?tkowska Natalia I SG, Grska Karolina I SG, Wodzy?ska Karolina I SG, Krajewska Anna I SG, Krajewska And?elika I SG, Lubi?ska Angelika I BB, Dzi?g Klaudia I BB I miejsce

S?awomir Ruszkowski

Aleksandra Czarnecka

2.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w pi?ce no?nej ch?opcw

Pazyrski Tomasz I MIB, Roso?ek Sebastian I MIB, Olszewski Adam I MIA, Stryjewski Pawe? I SG, Rymarz Andrzej II MIA, Michalak Jakub II BA, Bia?obrzeski Patryk III SG, Niewiadomski Piotr III SG, Chodorek Micha? III SG, Maruszewski Piotr II BM, ?ukasiak Aleksander II MIB IV miejsce

Wojciech Talarowski

3.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w indywidualnych biegach prze?ajowych

?u?awnik Wioleta I BB I miejsce

Lewandowska Lidia III MG I miejsce

Wal?ciak Ewelina III HD II miejsce

Rzepli?ski Igor III SG II miejsce

Agnieszka Sobiech

Krzysztof Biernacki

4.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w sztafetowych biegach prze?ajowych

?u?awnik Wioleta I BB, Lewandowska Lidia III MG, Dalkiewicz Dorota I MG, Ko?akowska Anna III SG, Gutowska ?aneta III MG, Lewandowska Milena III MIB, Walecka Weronika I MIB, Truszczy?ska Monika I BB, Supi?ska Karolina II SG, Bry?kiewicz Judyta II BA I miejsce

Ozdarski ?ukasz III MIA, Przysta? Aleksander III MIA, Rzepli?ski Igor III SG, Moraczy?ski Marek III MIB, Glinka Micha? II MIA, Golat Bartosz II MIA, Matuszewski Adrian III MIB, Koniecek Damian II SG, Kowalski Rafa? III MIB, O?arowski Bart?omiej I MIB I miejsce

Agnieszka Sobiech

Krzysztof Biernacki

5.

Mistrzostwa rejonu w indywidualnych biegach prze?ajowych

?u?awnik Wioleta I BB I miejsce

Agnieszka Sobiech

6.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w halowej pi?ce no?nej dziewcz?t

Maciejewska Justyna III SG, Wojta? Kinga II SG, Supi?ska Karolina II SG, G?u?niewska Oliwia III HPB, Kr?tkowska Natalia I SG, Grska Karolina I SG, Wodzy?ska Ewelina I SG, Krajewska Anna I SG, Krajewska And?elika I SG, Lubi?ska Angelika I BB, Lamch Marta I BB, Na??cz Olga III BA, Redyk Justyna II HD, Milewska Paulina IIBM IV miejsce

S?awomir Ruszkowski

7.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w halowej pi?ce no?nej ch?opcw

Pazyrski Tomasz I MIB, Stryjewski Pawe? ISG, ?ukasiak Aleksander II MIB, Michalak Jakub II BA, Ruszkowski Pawe? III MIA, Malczyk Adrian III MIA, Chodorek Micha? III SG, Rzepli?ski Igor III SG, Niewiadomski Piotr III SG IV miejsce

Wojciech Talarowski

8.

Miko?ajkowy turniej charytatywny w pi?ce siatkowej kobiet i m??czyzn

Ch?opcy I miejsce

Dziewcz?ta II miejsce

S?awomir Ruszkowski

Aleksandra Czarnecka

9.

Powiatowe indywidualne zawody w tenisie sto?owym

Dr??ek Karol I MIA III miejsce

Marciniak Mateusz I MIA IV miejsce

Krzysztof Biernacki

10.

Mistrzostwa rejonu w p?ywaniu

Rykowska Aleksandra I BM, Michalska Ewa I HP, ??tek Dominika I BB, Bola Agnieszka II MIA, Kowalska Sylwia II HD, ?mieci?ska Joanna III HD, Wilk Klaudia IIIMG I miejsce

Pietro? Mateusz I MG, Adamski Adrian IMIB, Dyakowski Filip II MIA, Michalski Tomasz II BM, Sad?o Mateusz III MIA, Po?piech Marcin III BM, G?owacki Damian I MIB, Przysta? Aleksander III MIA Imiejsce

Agnieszka Sobiech

Piotr Marudzi?ski

11.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w pi?ce siatkowej dziewcz?t

Kwiatkowska Anika III HD, Walczak Paulina III HD, Szlaska Joanna II BB, Zmorzy?ska Milena III BM, Lange Aleksandra III BM, Osiecka Agnieszka III HPA, Murawska Anita I BB, ?u?awnik Wioleta I BB, Krl Paulina I HP, Krajewska And?elika I SG, Krajewska Anna I SG, Koz?owska Klaudia I MIB IIImiejsce

Aleksandra Czarnecka

12.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w pi?ce siatkowej ch?opcw

Mierzejewski Rafa? II MG, Prusak Mateusz II MG, Biraga Krzysztof II MG, Mierzejewski Grzegorz II HPA, Gadomski Maciej II BB, Koz?owski Mateusz II BB, Czaplicki Bart?omiej II BA, Kowalski Rafa? III MIB, Matuszewski Adrian III MIB, Tetkowski Piotr III HPB, Modzelewski Cezary II MIA, Glinka Micha? II MIA, Szuli?ski Kamil II MIA, ?bikowski Pawe? IMIA, Marciniak Mateusz I MIA, Ozdarski ?ukasz III MIA, Klimkowski Marcin III SG, Sadzewski Mateusz III SG I miejsce

S?awomir Ruszkowski

13.

Turniej tenisa sto?owego pracownikw o?wiaty

Czarnecka Aleksandra, Biernacki Krzysztof, Talarowski Wojciech, Marudzi?ski Piotr Imiejsce

14.

Mistrzostwa rejonu ciechanowskiego w pi?ce siatkowej ch?opcw

Mierzejewski Rafa?, Prusak Mateusz, Mierzejewski Grzegorz, Koz?owski Mateusz, Czaplicki Bart?omiej, Kowalski Rafa?, Matuszewski Adrian, Modzelewski Cezary, Glinka Micha?, Szuli?ski Kamil, Tetkowski Piotr, Gadomski Maciej - V miejsce

S?awomir Ruszkowski

15.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w koszykwce ch?opcw

Sad?o Mateusz III MIA, Rogalski Adam IIIMIA, Kornatowski Pawe? III MIA, Na??cz Marcin III MG, Jask?owski Marcin III BM, Malczyk Adrian III MIA, Stawiski Adrian IIIMIA, Ma?kowski Maciej II MIA, Rutkowski Karol III HD, Kubicki Maciej IIIHD - III miejsce

Piotr Marudzi?ski

16.

Mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w koszykwce dziewcz?t

Wrblewska Patrycja III BM, Zmorzy?ska Olga III BM, Turowska Joanna III BM, Lange Aleksandra III BM, Mitkowska Justyna III BM, Golat Adrianna III BM, Pawelczyk Sylwia I BA, Rostkowska Maja IBA, Lubi?ska Angelika I BB, Milewska Paulina II BM, Zmorzy?ska Milena III BM III miejsce

Krzysztof Biernacki

17.

Mistrzostwa powiatu w pi?ce r?cznej dziewcz?t i ch?opcw

Zmorzy?ska Olga III BM, Golat Adrianna III BM, Malinowska Kaja II BA, Lubi?ska Angelika I BB, Krajewska And?elika I SG, Krajewska Anna I SG, Milewska Paulina IIBM, Wyszczelska Ewelina II HD, Szuli?ska Klaudia III SG, Nawotka Anna I BB, ??tek Dominika I BB, ?u?awnik Wioleta I BB, Murawska Anita I BB I miejsce

Morawski Dominik I BB, Kosi?ski Piotr ISG, Sosnowski Sebastian I SG, Kierski Bartosz I SG, Bukowski Krzysztof I MIB, Modzelewski Cezary II MIA, Szuli?ski Kamil II MIA, Glinka Micha? II MIA, Morawski Wiktor III BM, Pikus ?ukasz III HD, Weso?owski Rafa? III HD, Parypi?ski Pawe? III SG I miejsce

Wojciech Talarowski

Krzysztof Biernacki

18.

Rejonowe mistrzostwa szk? ponadgimnazjalnych w pi?k? r?czn? dziewcz?t

III miejsce

Krzysztof Biernacki

19.

Rejonowe mistrzostwa szk? ponadgimnazjalnych w pi?k? r?czn? ch?opcw

I miejsce

Krzysztof Biernacki

20.

Mistrzostwa powiatowe w unihokeja

Rostkowski Robert II SG, Majewski Rados?aw III HPA, Mierzejewski Rafa? IIMG, ?ebrowski Krzysztof III HPA, Olszak Kamil III HPA, Morawski Dominik I BB, Koniecek Damian II SG, Pi?tka Patryk IISG, Dr??ek Karol I MIA, Marciniak Mateusz I MIA I miejsce

Osiecka Agnieszka III HPA, Skorupska Ma?gorzata III BA, Na??cz Olga III BA, Czarzasta Katarzyna III BA, Mierzejewska Patrycja II HPA, Tomaszewska Marta IIHPA, Szlaska Joanna II BB, Urba?ska Kamila II BB, Lipowska Anna II BB, Wojta? Kinga II SG, Milewska Paulina II BM IImiejsce

Krzysztof Biernacki

S?awomir Ruszkowski

21.

Przegl?d zespo?w tanecznych cheerleaders

Grzyb Klaudia I MIA, Karczewska Sylwia IMIA, Kosiorek Iwona I MIA, Pszcz?kowska Joanna I MIA, Bili?ska Emilia I MIB, Dorosz Aleksandra I MIB, Koz?owska Klaudia I MIB, Kuskowska Kinga I MIB, Rzewnicka Aneta I MIB, Walecka Weronika I MIB, ?rawska Joanna I MIB II miejsce

Aleksandra Czarnecka

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.