Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
Fina? XLI Olimpiady Historycznej PDF Drukuj Email

W dniach 11-13 kwietnia 2015r. w Gda?sku odby? si? fina? XLI Olimpiady Historycznej, w ktrym nasz? szko?? reprezentowa? Jakub Trojanowski, ucze? klasy III HP. Do zawodw centralnych zakwalifikowano 108 uczniw z ca?ej Polski. Eliminacje III etapu obejmowa?y: prac? pisemn? na jeden z sze?ciu podanych tematw, pisemn? interpretacj? wskazanych tekstw ?rd?owych, ustn? odpowied? na dwa pytania z wybranej dziedziny oraz pytania z o?miu lektur.
Jakub zosta? wyr?niony przez komisj?, sk?adaj?c? si? ze znanych polskich historykw i uzyska? tytu? finalisty Olimpiady Historycznej, ktry gwarantuje mu maksymalny wynik (100%) z egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym. Nauczycielk? historii Jakuba by?a p. Violetta Kami?ska. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw

 
PDF Drukuj Email

Jeszcze trwa Dzie? Otwarty w Krasiniaku, przed chwil? zosta?y og?oszone wyniki konkursw dla gimnazjalistw. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich nauczycielom!

Plik z list? laureatw i finalistw - zobacz.

 
MISTRZOSTWA REJONU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE?AJOWYCh PDF Drukuj Email

W pi?tek 10 kwietnia 2015 r. odby?y si? Mistrzostwa Rejonu w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych. Krasiniak reprezentowa?o osiemnastu uczniw pod opiek? mgr Agnieszki Sobiech. Troje naszych uczniw stan??o na podium:

  • MORAWSKA NINA z klasy II bma zaj??a II miejsce
  • SZCZE?NIAK JULIA z klasy I hp zaj??a III miejsce
  • KO?AKOWSKI MATEUSZ z klasy II mia zaj?? III miejsce

Wszystkim bior?cym udzia? gratulujemy!!!

 
PDF Drukuj Email

W czwartek (9 kwietnia 2015r.) w I Liceum Oglnokszta?c?cym im. Zygmunta Krasi?skiego odb?dzie si? spotkanie z Ann? Mieszkowsk? pracownikiem Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie oraz autork? licznych ksi??ek, w tym przet?umaczonej na wiele j?zykw publikacji Dzieci Ireny Sendlerowej na podstawie ktrej powsta? ameryka?ski film fabularny The Courageous heart of Irena Sendler (w wersji polskiej: Dzieci Ireny Sendlerowej). Wi?cej...

 
Raport z ewaluacji problemowej PDF Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo!

Zako?czy?o si? w naszej szkole badanie ewaluacyjne, przeprowadzone przez Kuratorium O?wiaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie. Chcieli?my serdecznie podzi?kowa? wszystkim, ktrzy przyczynili si? do tego, ?e w jego rezultacie I LO w Ciechanowie uzyska?o bardzo wysokie oceny. Owoce wsp?pracy uczniw, rodzicw, nauczycieli oraz instytucji partnerskich wspieraj?cych szko?? utwierdzaj? nas w przekonaniu o s?uszno?ci podejmowanych przedsi?wzi??. Nasze sukcesy s? przede wszystkim sukcesami naszych uczniw, ich rodzin i ca?ego ?rodowiska.

To dzi?ki Pa?stwa zrozumieniu, szczero?ci i wyrozumia?o?ci z badania wy?oni? si? tak prawdziwy i pozytywny obraz pracy wszystkich, ktrzy twrz? spo?eczno?? Krasiniaka.

Pragniemy podzi?kowa? Pa?stwu za ?yczliwo??, zrozumienie i czas po?wi?cony badaniu.

Wyniki naszej wsplnej pracy (raport z badania) publikujemy poni?ej:

 
PDF Drukuj Email

I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniw gimnazjum, ktre odb?d? si? 28.03.2015 roku. Zapraszamy serdecznie do udzia?u zarwno przysz?ych uczniw naszej szko?y, jak i wszystkich chc?cych sprawdzi? swoj? wiedz? z r?nych dziedzin nauki. Szczeg?y w za??czniku...

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.