Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
XL OLIMPIADA ARTYSTYCZNA PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w jubileuszowej edycji Olimpiady Artystycznej. Muzyka i sztuka pasja, fascynacja, wiedza. Czujesz to? Podejmij olimpijskie wyzwanie! Olimpiada Artystyczna obejmuje dwie niezale?ne od siebie sekcje historii muzyki i historii sztuki. Interesujesz si? jedn? z tych dziedzin? Czekamy na Ciebie Tytu? laureata i tytu? finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki uczestnikw sekcji historii muzyki, z historii sztuki uczestnikw sekcji historii sztuki. Laureaci i finali?ci Olimpiady Artystycznej mog? ubiega? si? o przyj?cie bez egzaminu na studia wy?sze w zakresie m.in.: historii sztuki, wychowania plastycznego (sekcja historii sztuki), muzykologii, wychowania muzycznego (sekcja historii muzyki), kulturoznawstwa, teatrologii, edukacji artystycznej oraz filologii polskiej, dziennikarstwa, europeistyki, politologii, archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.


Informacje i zg?oszenia do ko?ca wrze?nia u p. Roberta Widackiego.

 
Drodzy absolwenci 2015 roku PDF Drukuj Email

Zwracamy si? do Was z pro?b? o wype?nienie naszej ankiety. Zebrane materia?y chcieliby?my wykorzysta? w dalszej pracy, by optymalizowa? ofert? edukacyjn? szko?y. Monitorowanie losw absolwentw pozwoli gromadzi? informacje na temat ?cie?ki kariery edukacyjnej naszych absolwentw. Dzi?ki badaniu zdob?dziemy dane, ktre umo?liwi? identyfikacj? oczekiwa? przysz?ych uczniw naszej szko?y. Link do ankiety.
Ankieta ma charakter anonimowy. Za udzielenie informacji bardzo dzi?kujemy.

 
UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PDF Drukuj Email

 
Egzaminy poprawkowe - sierpie? 2015 PDF Drukuj Email

Informujemy o terminach egzaminw poprawkowych:

25 sierpnia 2015, godz. 9.00 - matematyka cz. pisemna; godz. 10.30 - matematyka cz. ustna;

26 sierpnia 2015, godz. 8.00 - j. polski, cz. pisemna; godz. 9.30 - j. polski, cz. ustna;

26 sierpnia 2015, godz. 8.00 - j.angielski, cz. pisemna; godz. 9.30 - j. angielski, cz. ustna;

26 sierpnia 2015, godz. 8.00 - geografia, cz. pisemna; godz. 9.30 - geografia, cz. ustna.

Egzamin poprawkowy (maturalny) - 25 sierpnia, godz. 9.00.

Powodzenia!

 
Absolwenci gimnazjum! PDF Drukuj Email

Rozpocz?? si? kolejny etap rekrutacji do Krasiniaka. Przyjmowanie dokumentw potwierdzaj?cych osi?gni?cia odbywa si?:

  • 26 czerwca (pi?tek) od godz. 11.00 do 16.00
  • 29 czerwca (poniedzia?ek) od godz. 9.00 do 16.00

W sobot? komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie pracuje.

Listy zakwalifikowanych opublikowane zostan? 2 lipca (czwartek) o godz. 17.00.
Wol? podj?cia nauki w szkole i oddzia?ach prosimy potwierdza?
  • od dnia 3 lipca (pi?tek) godz. 8.00 - 16.00
  • do dnia 6 lipca (poniedzia?ek) do godz. 14.30 (ostateczny termin to godz. 16.00).
W sobot? komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie pracuje.
Do zobaczenia!
 
Kajakiem po Wkrze PDF Drukuj Email

W upaln? ?rod? 24 czerwca 2015 roku uczniowie I LO im. Z. Krasi?skiego w Ciechanowie wzi?li udzia? w sp?ywie kajakowym pod opiek? Pani Agnieszki Sobiech, Pana S?awomira Ruszkowskiego, Pana Wojciecha Talarowskiego oraz Pana Piotra Marudzi?skiego.
Sp?yw kajakowy rzek? Wkra rozpocz?? si? w K?pie, a nast?pnie przez Gutarzewo (przenoska kajakw), Sochocin (przenoska), Bol?cin (przenoska) do miejscowo?ci Sobieski. Malownicza trasa oraz niespodzianki po drodze (konary drzew, mielizny, kamienie, zaro?la) by?y wielk? atrakcj? dla niektrych kajakarzy.

Po przep?yni?ciu 19 km, sp?yw zako?czy? si? wsplnym ogniskiem. Uczestnicy sp?ywu mieli mo?liwo?? aktywnego sp?dzenia czasu. Zintegrowa?o to wszystkich uczestnikw. Ruch, woda, s?o?ce i troch? deszczu oraz obcowanie z przyrod? by?y dla m?odzie?y ?rd?em niespotykanych wra?e? i ogromnej satysfakcji.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni, ?e uda?o im si? pokona? ca?? tras?.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.