Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
MISTRZOSTWA ILO W PI?CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ?T 2015/16 PDF Drukuj Email

W rozgrywanych od 6 pa?dziernika 2015 Mistrzostwach I LO w Pi?ce Koszykowej Dziewcz?t rozegrano 18 meczy eliminacyjnych. Wy?oni?y one osiem zespo?w, ktre systemem pucharowym b?d? gra?y dalej o Mistrzostwo ILO.

Więcej…
 
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych PDF Drukuj Email

W dniu 28 pa?dziernika 2015 roku uczniowie naszej szko?y brali udzia? w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych. Sztafeta dziewcz?t pod opiek? mgr S?awomira Ruszkowskiego prowadz?c od pocz?tku do ko?ca rywalizacji zdoby?a I miejsce.

Więcej…
 
Mistrzostwa Rejonu w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych PDF Drukuj Email

Dnia 16.10.2015r. odby?y si? Mistrzostwa Rejonu w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych. I Liceum Oglnokszta?c?ce reprezentowa?o trzyna?cie dziewcz?t i sze?ciu ch?opcw pod opiek? mgr Agnieszki Sobiech. Miejsca na podium wywalczyli:

  • I MIEJSCE Klaudia Kuczy?ska z klasy I BA
  • III MIEJSCE Anna Ku?mi?ska z klasy I MIB
  • II MIEJSCE-Marek Koryci?ski z klasy II MIB

Wszystkim serdecznie dzi?kujemy za udzia?. Gratulujemy!!!

 
PDF Drukuj Email

Na ca?ym ?wiecie technika ca?y czas idzie do przodu, rozwj medialny i elektroniczny nie omin?? tak?e naszej szko?y. Od dnia 12.10.2015 r. w szkolnym radiow??le pojawi?o si? nowe udogodnienie - Krasiniak Broadcasting Controller.
C? to takiego? Jest to serwer, ktry: po pierwsze - podczas ka?dej przerwy automatycznie uruchamia wzmacniacz a wraz z nim odtwarzanie muzyki; po drugie - pozwala ekipie Radia KRASINIAK zdalnie uk?ada? playlist? i dodawa? utwory do biblioteki; a ju? nied?ugo pozwoli tak?e uczniom naszej szko?y na przegl?danie aktualnej playlisty oraz g?osowanie na ulubione utwory.
Na czym dok?adnie b?d? polega?y kolejne mo?liwo?ci Krasiniak Broadcasting Controller ?
Uczniowie, ale tak?e nauczyciele za pomoc? strony internetowej b?d? mieli wgl?d do ca?ej biblioteki utworw. Na ka?d? piosenk? b?dzie mo?na zag?osowa?, a te najwy?ej oceniane b?d? automatycznie (za pomoc? systemu) emitowane najcz??ciej. B?dzie to swego rodzaju szkolna TOP lista. Kolejn? funkcj? b?dzie rwnie? mo?liwo?? proponowania piosenek nie tylko w szkole, ale z dowolnego miejsca ze wszystkich urz?dze? z dost?pem do Internetu na ca?ym ?wiecie.
Autorem tego systemu jest Krystian Chachu?a - ucze? klasy III MIA o profilu matematyczno-informatycznym, ktry swoje prace rozpocz?? ju? w sierpniu br. Po wrze?niowym pod??czeniu nowego wzmacniacza Krystian natychmiast zabra? si? za instalacj?. Obecnie Krasiniak Broadcasting Controller jest na etapie alfatestw. Ostateczne efekty wszelkich prac ju? niebawem!

 
PDF Drukuj Email

I edycja projektu w roku szkolnym 2015/2016.

Mazowiecki program dla uczniw szczeglnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w cz?owieka jest projektem Samorz?du Wojewdztwa Mazowieckiego realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i krajowych ?rodkw publicznych.
Celem projektu jest umo?liwienie rozwoju edukacyjnego uczniw uzdolnionych w zakresie przedmiotw przyrodniczych, informatycznych, j?zykw obcych nowo?ytnych i matematyki.
Stypendium mo?e by? wydatkowane przez stypendyst? wy??cznie na cele edukacyjne, bezpo?rednio zwi?zane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizacj? Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
Wydatki musz? by? dokumentowane(faktury itp.),ich zakres jest okre?lony w Regulaminie.
Nabr do projektu(rejestracja wnioskw na portalu) trwa? b?dzie do 30 pa?dziernika.
Szczeg?owe informacje o projekcie i mo?liwo?ciach, warunkach udzia?u w nim znajdziecie na stronie www.mazovia.pl w zak?adce edukacja i sport-stypendia.

Pedagog szkolny- Gra?yna Urban

 
Powiatowe Indywidualne Biegi Prze?ajowe PDF Drukuj Email

W dniu 15 pa?dziernika 2015r. na terenie stadionu MOSiR odby?y si? Powiatowe Indywidualne Biegi Prze?ajowe dzieci i m?odzie?y szk? podstawowych, gimnazjw oraz szk? ponadgimnazjalnych. Impreza od kilkunastu lat ciszy si? du?ym powodzeniem. Uczniowie szk? ponadgimnazjalnych biegli na dystansie: dziewcz?ta- 1000m, ch?opcy- 1000m. Nasz? szko?? reprezentowa?a liczna grupa 46 uczniw (29 ch?opcw i 17 dziewcz?t) pod opiek? mgr Aleksandry Czarneckiej i mgr Piotra Marudzi?skiego.
W kategorii dziewcz?t rocznika 1998 i starsze najlepiej z naszej szko?y zaprezentowa?a si? uczennica klasy III bma Nina Morawska zdobywaj?c pierwsze miejsce. Rwnie? z rocznika 1999 w kategorii dziewcz?t uczennica naszego Liceum- Kuczy?ska Klaudia (I ba) pobieg?a najlepiej zdobywaj?c z?oto i pierwsze miejsce. Tu? za ni? zdobywaj?c srebrny medal uplasowa?a si? Ku?mi?ska Anna z klasy I mib. W kategorii ch?opcw rocznika 1999 trzecie miejsce zaj?? Julian Trzci?ski z klasy I mg. Do nast?pnego etapu- Rejonowych Indywiduwalnych Biegw Prze?ajowych oprcz wymienionych medalistw zakwalifikowali si? nast?puj?cy uczniowie: Dobrzy?ska Zuzanna, Szcze?niak Julia, Dorosz Angelika, Grabowska Karolina, Kierzkowska Sylwia, Humi?cka Aleksandra, Chocholska Weronika, Tartas Karolina, Kuci?ska Milena, Nies?uchowska Natalia, Zbrzezna Klaudia, Losz Sandra, Golbi?ski Bart?omiej, Wi?niewski Jan, Ko?akowski Mateusz, ?bikowski Hubert, Koryci?ski Marek, Elak Patryk, Kierzkowski Bartosz i Paszkowski Jan.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.