Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
Krasiniak ma swojego bloga PDF Drukuj Email

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do lektury krasiniakowego bloga. https://blogiceo.nq.pl/krasiniak/ Na smutne jesienne i zimowe wieczory postaramy si? zapewni? Pa?stwu odrobin? ciep?a, u?miechw i nietypowej lektury. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do "pochwycenia" za pira lub stukania w klawiatur?. Czekamy na ciekawe teksty i osobiste przemy?lenia.

Redaktorzy
Mariusz D?ugoszewski i Julia Szcze?niak (klasa 2 hp).

 
?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci PDF Drukuj Email

W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz smy obchodzono w Polsce i 142 krajach ?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci (Global Entrepreneurship Week), ktry jest mi?dzynarodowym projektem promuj?cym ?wiadomy rozwj, aktywn? postaw? wobec ?ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W ramach tego przedsi?wzi?cia uczniowie na lekcjach podstaw przedsi?biorczo?ci pracowali metod? uczymy innych prezentuj?c sylwetki znanych przedsi?biorcw, g?wnie z Polski, ktrzy odnie?li sukces. Aby zapozna? uczniw z r?nymi formami organizacyjno-prawnymi przedsi?biorstw nauczyciele zaprosili lokalnych przedsi?biorcw. W dniu 20 listopada 2015 roku lekcje o przedsi?biorstwie komunalnym poprowadzi? Pan Krzysztof Jezi?kowski - Dyrektor w Przedsi?biorstwie Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.

Pierwszoklasi?ci zostali zapoznani z r?nymi us?ugami komunalnymi ?wiadczonymi przez przedsi?biorstwo, jego funkcjonowaniem oraz poznali r?nic? pomi?dzy odzyskiem a recyclingiem, co jest bardzo istotne przy segregacji ?mieci. Ponadto klasy pierwsze na lekcjach informatyki pracowa? b?d? nad projektem Mosi?dz maj?cym na celu propagowanie akcji Spo?ecznego Komitetu Budowy Makiety Miasta Ciechanowa. Tworzenie prezentacji i jej przedstawienie dla kolegw w klasach drugich i trzecich, zach?canie do zbierania kluczy mosi??nych (b?d?cych symbolem akcji) to wszystko w ramach nauki postaw przedsi?biorczych.

 
PDF Drukuj Email

Uczennica klasy II HD otrzyma?a to zaszczytne wyr?nienie z r?k Doroty Soko?owskiej - Mazowieckiego Kuratora O?wiaty. W akcie wr?czenia, ktry odby? si? w oran?erii Muzeum Romantyzmu w Opinogrze, uczestniczyli m.in. dyrektor ciechanowskiej delegatury MKO Agata Paw?owska, wicestarosta powiatu ciechanowskiego Andrzej Paw?owski oraz dyrektor Krasiniaka Marzanna Zmys?owska.

Serdecznie gratulujemy Adriannie oraz jej mamie, ktra towarzyszy?a crce podczas uroczysto?ci!

 
Informacja Spo?ecznego Komitetu Budowy Makiety Dotykowej Miasta Ciechanowa PDF Drukuj Email

W dniu 10 listopada 2015r. go?ciem Samorz?du Uczniowskiego by? Pan S?awomir Anuszewski przewodnicz?cy Spo?ecznego Komitetu Budowy Makiety Dotykowej Miasta Ciechanowa. SKBMDMC jest niepowtarzalnym i bardzo ciekawym pomys?em. Chodzi o stworzenie z mosi?dzu makiety dotykowej Szlaku Ksi???cego, jaki znajduje si? w Ciechanowie. Makieta zostanie ulokowana na Placu Jana Paw?a II i b?dzie bardzo pomocna dla turystw pragn?cych uzyska? informacj?, co warto w Ciechanowie zobaczy?, ktr?dy tam si? uda?. Makieta o wymiarach 2 m na 1,5 m oprcz pomniejszonych budowli zawiera? b?dzie opis zabytkw w j. angielskim oraz opis pismem punktowym Braille'a dla osb niewidomych i niedowidz?cych. Pan Anuszewski promuje w?rd ciechanowian akcj? Ciechanowianie Kluczem. Chodzi o zbirk? jak najwi?kszej ilo?ci kluczy mosi??nych, ktre stanowi? b?d? element konstrukcyjny makiety. Obok kluczy do budowy makiety mog? pos?u?y? i inne elementy wykonane z mosi?dzu, np. klamki, zawiasy, gwo?dzie, tzw. z?om mosi??ny. W naszej szkole rwnie? zostanie uruchomiony punkt zbirki mosi??nego z?omu. Akcja pod kryptonimem Mosi?dz trwa? b?dzie do wiosny 2016r. Zach?camy wszystkich nauczycieli i uczniw do w??czenia si? do akcji. Przewidzieli?my szereg nagrd niespodzianek dla najlepszych zbieraczy. Wi?cej o akcji mo?na przeczyta? pod https://www.facebook.com/SKBMDMC.

 
Dzie? Niepodleg?o?ci PDF Drukuj Email

 
PDF Drukuj Email

Isabella Karpi?ska, uczennica klasy I bma, zaj??a 2 miejsce w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym Wsi spokojna, wsi weso?a.

Gratulujemy!

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.