Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
MISTRZOSTWA ILO W PI?CE SIATKOWEJ DZIEWCZ?T 2015/16 PDF Drukuj Email

W grudniu w naszej szkole rozpocz??y si? rozgrywki dziewcz?t w pi?ce siatkowej. Do walki przyst?pi?y 24 zespo?y reprezentuj?ce swoje klasy. Poszczeglne mecze by?y bardzo zaci?te, a w wielu spotkaniach o zwyci?stwie musia? decydowa? tie-break. Na placu boju pozosta?o osiem dru?yn, ktre systemem pucharowym b?d? walczy? o medale.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

?roda 16 grudnia by?a wyj?tkowo mro?na i mglista, dzi?ki czemu klasy pierwsze poczu?y przedsmak ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Wszystko za spraw? pani Haliny Borkowskiej i pani Ewy Kuczy?skiej, ktre zach?ci?y uczniw do wzi?cia udzia?u w projekcie "Szko?a z klas? 2.0". Pod okiem dziesi?ciu zaufanych ekspertw z klasy I HP, inni uczniowie mieli okazj? pozna? namiastk? ?wi?tecznych tradycji Niemiec, Wielkiej Brytanii czy USA. zapraszamy po wi?cej na szkolnego bloga https://blogiceo.nq.pl/krasiniak/

 
PDF Drukuj Email

Od 2 listopada toczy?y si? w naszej szkole rozgrywki ch?opcw o Mistrzostwo I LO w koszykwce. Zako?czy?y si? we wtorek 15 grudnia meczami o trzecie i pierwsze miejsce. W pojedynku o najni?szy stopie? podium klasa III MIA pokona?a klas? III BA 13:12, pomimo ?e w dru?ynie pokonanych gra? najlepszy strzelec turnieju Krzysztof Achci?ski. ??czny dorobek Krzysztofa ze wszystkich meczw to 38 punktw.
Wielki fina? turnieju zosta? rozegrany pomi?dzy dru?yn? klasy I MIB a dru?yn? klas III BMA+BMB. Po zwyci?stwie 14: 9 Mistrzem I LO na rok szkolny 2015/16 zosta?a klasa I MIB! Gratulujemy! Zawodnicy czo?owych dru?yn turnieju zostali udekorowani przez dyrekcj? szko?y medalami, a najlepiej punktuj?cy otrzyma? pami?tkow? statuetk?. Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego, a trofea zapewni? Samorz?d Uczniowski. Dzi?kujemy i do nast?pnych zmaga?!

 
MISTRZOSTWA ILO W PI?CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ?T 2015/2016 ZAKO?CZONE PDF Drukuj Email

W minion? ?rod? tj. 9 grudnia 2015 r. rozegrany zosta? ostatni pojedynek turnieju. O pierwsze miejsce zagra?y klasy III BMA i I BMB. Po wyrwnanym meczu zwyci?stwo 22: 19 odnios?y maturzystki. Wcze?niej odby?o si? spotkanie pomi?dzy klasami III MIB i II BMB, ktre wy?oni?o zdobywczynie 3 miejsca. Tu rwnie? lepsze okaza?y si? dziewcz?ta ze starszej klasy wygrywaj?c 18: 8. Organizatorem zawodw byli nauczyciele Wychowania Fizycznego. Medale dla trzech czo?owych dru?yn i pami?tkow? statuetk? dla najlepiej punktuj?cej zawodniczki turnieju zapewni? Samorz?d Uczniowski. Najlepiej punktuj?c? zawodniczk? turnieju ze zdobycz? 109 punktw w 5 meczach zosta?a Nina Morawska z klasy III BMA.

Kolejno?? ko?cowa o?miu najlepszych zespo?w:

  • III BMA
  • I BMB
  • III MIB
  • II BMB
  • 5-8. III SG; III HD; I BMA; I MIA

Gratulacje dla zawodniczek!

 
Go?cie z Turcji PDF Drukuj Email

W pi?tek 4 grudnia 2015 roku nasz? szko?? odwiedzili go?cie z Turcji - Mustafa Cengiz i Hakan Dogan. S? oni uczestnikami programu Erasmus i aktualnie przebywaj? na wymianie studenckiej w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Ucz?szczaj? na zaj?cia z piel?gniarstwa i mieszkaj? w bursie na ulicy Narutowicza. W Ciechanowie b?d? przebywa? do lutego.

 
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej PDF Drukuj Email

W dniu 2 grudnia 2015 r. odby? si? I etap Konkursu Wiedzy Ekonomicznej w PWSZ w Ciechanowie. W konkursie tym wzi??o udzia? 100 uczniw z kilkunastu szk? ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego. Dwch uczniw naszej szko?y zakwalifikowa?o si? do II etapu:
Goszkowski Adam oraz Piotrowski Pawe? obaj z klasy 3mib, przy czym Goszkowski Adam uzyska? najwy?sz? liczb? punktw w I etapie.

Bogdan Ziulczyk

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.